Kurs Szkolenie Pierwszej Pomocy EFR i FACC

Nasze kursy nauczą Cię,

jak ratować życie!

Licencje i współpraca:

Na podstawie posiadanych uprawnień, prowadzimy kursy i szkolenia pierwszej pomocy oraz kursy instruktorów pierwszej pomocy w systemie edukacyjnym International First Aid Certification Centre. IFACC z siedziba w Newark (U.S.) jest instytucją edukacyjną specjalizującą się w kształceniu ratowników pierwszej pomocy, instruktorów (w tym instruktorów pierwszej pomocy dla rynku pracy), trenerów oraz egzaminatorów pierwszej pomocy. IFACC jest zarejestrowana na terytorium Stanów Zjednoczonych, w Stanie Delaware, z prawem do prowadzenia działalności szkoleniowej na terenie wszystkich krajów świata. W naszym instytucie pracują instruktorzy, trenerzy instruktorów oraz międzynarodowi egzaminatorzy pierwszej pomocy, posiadający status nauczycielski International First Aid Certification Centre. Instytut Promocji Ratowncitwa jest licencjonowanym przedstawicielem krajowych IFACC w Polsce i zajmuje się obsługą programów IFACC, a także wsparciem dla instruktorów IFACC w Polsce.

Emergency First Response jest instytucją edukacyjna wyspecjalizowaną w kształceniu ratowników pierwszego kontaktu, instruktorów i trenerów pierwszej pomocy. Siedziba główna EFR mieści się w Stanach Zjednoczonych Ameryki a europejskie biuro regionalne mieści się w Bristolu (UK). EFR prowadzi swoją działalność w wielu krajach. W naszym instytucie pracują instruktorzy i trenerzy instruktorów Emergency First Response, posiadający ważny status nauczycielski. Od 2006 roku wykształciliśmy najwięcej instruktorów pierwszej pomocy w systemie EFR w Polsce. Szczycimy się tym, że do naszego instytutu przyjeżdżaja kursanci z wielu krajów europejskich. 

Nasz instytut wspólnie z Wyższą Szkołą Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie. Dzięki tej współpracy prowadzimy autorskie, kwalifikacyjne studia podyplomowe pn. "EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Z DYDAKTYKĄ PIERWSZEJ POMOCY",  studia doskonalace pn. "DYDAKTYKA RATOWNICTWA I PIERWSZEJ POMOCY" i "DYDAKTYKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ". Eksperci Instytutu Promocji Ratownnictwa są autorami programów ww. studiów i prowadzą wykłady oraz ćwiczenia na wyżej wspomnianych studiach podyplomowych. Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie, jest niepubliczną uczelnią, uprawnioną do prowadzenia studiów I-go i II-go stopnia oraz do prowadzenia studiów podyplomowych.

Instytut Promocji Ratowncitwa w Raciborzu współpracuje także z Instytutem Doskonalenia Nauczycieli, ogólnopolską placówką doskonalenia nauczycieli, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Samorząd Województwa Śląskiego pod numerem 47 wpisu. Instytut Doskonalenia Nauczycieli organizuje przy wspołpracy Instytutu Promocji Ratownictwa, państwowe kursy, nadające kwalifikacje do nauczania pierwszej pomocy w szkołach i placówkach oświatowych.


Licencje i porozumienia:

Posiadamy uprawnienia do prowadzenia kursów i szkoleń w systemach edukacyjnych Emergency First Response i International First Aid Certification Centre (Newark, U.S.). W zakresie organziacji kursów państwowych uprawniających do nauczania pierwszej pomocy współpracujemy z Instytutem Doskonalenia Nauczycieli. Podyplomowe studia kwalifikacyjne z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa i dydaktyki pierwszej pomocy prowadzimy wspólnie z uczelniami wyższymi z Warszawy.

Licencja First Aid Certification Centre of London Uprawnienia do kształcenia w systemie Emergency First Response

Kursy
UZYSKAJ MIĘDZYNARODOWE KWALIFIKACJE
 

RATOWNIK PIERWSZEJ POMOCY
INSTRUKTOR PIERWSZEJ POMOCY
TRENER INSTRUKTORÓW PIERWSZEJ POMOCY
NAUCZYCIEL PIERWSZEJ POMOCY
(PAŃSTWOWE UPRAWNIENIA)

KURS INSTRUKTORÓW PIERWSZEJ POMOCY
DLA SŁUŻB BHP

KURSY W POLSCE PROWADZIMY
W MIASTACH

RACIBÓRZ
WŁOSZCZOWA
WARSZAWA
RZESZÓW
w innych miastach
dla grup min. 4 os.


KURSY ZAGRANICZNE
PROWADZIMY W MIASTACH

LONDYN (ANGLIA)
DAHAB (EGIPT)
dla minimum 6 osób

NASZE BIURA OBSŁUGI
32 4150797
PRACUJEMY DLA CIEBIE
OD PONIEDZIAŁKU
DO CZWARTKU
1000 - 1630
E-MAIL
kontakt@polskaedukacja.pl

ZOBACZ
NASZĄ NOWĄ
STRONĘ
WEJDŹ

TERMINY I CENY
KURSÓW

SPRAWDŹMasz pytania?

Zadzwoń!
324150797
od 1000 do 1630