Kurs Szkolenie Pierwszej Pomocy EFR i FACC

Nasze kursy nauczą Cię,

jak ratować życie!

Kurs pierwszej pomocy:

Kursy Pierwszej Pomocy EFR (Emergency First Response) i IFACC (International First Aid Certification Centre), organizowane przez Instytut Promocji Ratownictwa są prowadzone na podstawie licencji i zgodnie z programami kształcenia Emergency First Response (Bristol) i International First Aid Certification Centre (Newark, U.S.). Dzięki tej współpracy nasi słuchacze otrzymują europejskie certyfikaty w języku angielskim, asygnowane przez jedną z wyżej wymienionych instytucji. Prowadzimy także krótkie szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym oraz szkolenia państwowe dla nauczycieli, które uprawniają do nauczania pierwszej pomocy w szkołach i placówkach oświatowych.

Nasz instytut
jest także uprawnioną placówką kształcenia osób dorosłych, wpisaną do rejestru szkół i placówek oświatowych pod numerem ZW.4321-3/09 wpisu. Jako placówka kształcenia wydajemy naszym absolwentom kursów, prócz certyfikatów międzynarodowych, także zaświadczenia o ukończeniu kursu na podstawie obowiązujących przepisów prawa oświatowego RP.

Nazwa kursu w języku polskim
Kurs pierwszej, dodatkowej pomocy przedmedycznej, pomocy dzieciom i AED

Nazwa kursu w języku angielskim
Primary and Seconadary Care, Care for Children and AED

Organizacje certyfikujące
 
  • International First Aid Certification Centre (Newark, U.S.)
lub
  • Emergency First Response (Bristol)

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

Wartością podjętej edukacji
jest nabycie umiejętności ratowniczych i zwiększenie bezpieczeństwa w rodzinie, domu i pracy oraz uzyskanie kwalifikacji ratownika pierwszej pomocy.

Realizacja zajęć kursu podzielona jest na dwa elementy:
  • blok samokształcenia
  • blok zajęć stacjonarnych

W bloku zajęć samokształceniowych
, słuchacz na ok. 14-7 dni przed zajęciami stacjonarnymi otrzymuje podręcznik do samodzielnej nauki (w przypadku kursu EFR, podręcznik jest wysyłany listem poleconym na wskazany adres słuchacza, a w przypadku kursu FACC, podręcznik w formacie pdf jest udostępniany słuchaczowi za pośrednictwem naszej platformy e-learning). Słuchacz uczy się samodzielnie wiedzy teoretycznej we własnym tempie i czasie, zgodnie z sugestiami zawartymi w podręczniku.

W bloku zajęć stacjonarnych, które to zajęcia są organizowane w siedzibie naszego instytutu, słuchacz bierze udział w zajęciach prowadzonymi metodami aktywnymi. Zajęcia obejmują naukę praktyczną algorytmów postepowania ratowniczego oraz umiejętności z zakresu udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia, zgodnie z programem kształcenia.

Stosujemy najbardziej skuteczną metodę nauczania „STEP BY STEP”. Jest to najlepsza metoda do nauczania tzw. umiejętności motorycznych. Oznacza to, że instruktor prowadzący ćwiczenia, nie przechodzi do nauczania elementu kolejnego, jeśli nie jest przekonany, że element nauczany w danym momencie nie został przez słuchacza opanowany w sposób zadowalający i gwarantujący jego prawidłowe wykonanie przez uczestnika. Wszystkie ćwiczenia, które wykonuje słuchacz są wykonywane indywidualnie w relacji 1 ćwiczący – 1 instruktor. Instruktor udziela także wskazówek oraz instruuje słuchaczy. Zanim uczestnicy kursu rozpoczną ćwiczenia, instruktor prezentuje daną umiejętność oraz opisuje wykonywane czynności, aby słuchacze mogli lepiej przyswoić daną umiejętność. W czasie zajęć stosuje się także zasadę zmieniających się ról w grupie kursantów, aby wszyscy uczestnicy kursu byli zaangażowani podczas zajęć.

Zajęcia prowadzimy w małych 6-cio osobowych grupach a część stacjonarna zajęć kursu trwa jeden dzień.

Abslowent kursu otrzymuje certyfikat w j. angielskim oraz zaświadczenie o ukonczeniu kursu, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. RP.

Ceny, terminy i miasta organizacji:
Kurs w systemie edukacyjnym First Aid Certification Centre of London
560 zł
lub
810zł z indywidualnym fantomem do nauki resuscytacji i filmem DVD (pakiet Mini Anne).
Kurs w systemie edukacyjnym Emergency First Response - Bristol
700 zł
lub
950 zł z indywidualnym fantomem do nauki resuscytacji i filmem DVD (pakiet Mini Anne).

Terminy można pobrać poniżej, w dziale "do pobrania" w formacie pdf.

Kursy organizujemy w miastach: Racibórz, Rzeszów, Warszawa, Włoszczowa, Dahab (Egipt), London (UK).

Certyfikat i zaświadczenie po ukończonym kursie w systemie EFR
  • certyfikat w formie ozdobnego dyplomu - na druku emergency First Response
  • certyfikat w formie karty plastikowej, wydany przez Emergency First Response

Certyfikat i zaświadczenie po ukończonym kursie w systemie FACC

  • certyfikat w formie ozdobnego dyplomu - na druku First Aid Certification Centre
  • zaświadczenie wydane przez Instytut Promocji Ratownictwa
 

Zapoznaj się ze szczegółami kursu:
TERMINY I CENY KURSÓW


KWESTIONARIUSZ KURSANTAINFORMATOR KURSU Z PROGRAMEM KSZTAŁCENIA
 

REGULAMIN KSZTAŁCENIA
 
 
 

Licencje i porozumienia:

Posiadamy uprawnienia do prowadzenia kursów i szkoleń w systemach edukacyjnych Emergency First Response i International First Aid Certification Centre (Newark, U.S.). W zakresie organziacji kursów państwowych uprawniających do nauczania pierwszej pomocy współpracujemy z Instytutem Doskonalenia Nauczycieli. Podyplomowe studia kwalifikacyjne z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa i dydaktyki pierwszej pomocy prowadzimy wspólnie z uczelniami wyższymi z Warszawy.

Licencja First Aid Certification Centre of London Uprawnienia do kształcenia w systemie Emergency First Response

Kursy
UZYSKAJ MIĘDZYNARODOWE KWALIFIKACJE
 

RATOWNIK PIERWSZEJ POMOCY
INSTRUKTOR PIERWSZEJ POMOCY
TRENER INSTRUKTORÓW PIERWSZEJ POMOCY
NAUCZYCIEL PIERWSZEJ POMOCY
(PAŃSTWOWE UPRAWNIENIA)

KURS INSTRUKTORÓW PIERWSZEJ POMOCY
DLA SŁUŻB BHP

KURSY W POLSCE PROWADZIMY
W MIASTACH

RACIBÓRZ
WŁOSZCZOWA
WARSZAWA
RZESZÓW
w innych miastach
dla grup min. 4 os.


KURSY ZAGRANICZNE
PROWADZIMY W MIASTACH

LONDYN (ANGLIA)
DAHAB (EGIPT)
dla minimum 6 osób

NASZE BIURA OBSŁUGI
32 4150797
PRACUJEMY DLA CIEBIE
OD PONIEDZIAŁKU
DO CZWARTKU
1000 - 1630
E-MAIL
kontakt@polskaedukacja.pl

ZOBACZ
NASZĄ NOWĄ
STRONĘ
WEJDŹ

TERMINY I CENY
KURSÓW

SPRAWDŹMasz pytania?

Zadzwoń!
324150797
od 1000 do 1630