Kurs Szkolenie Pierwszej Pomocy EFR i FACC

Nasze kursy nauczą Cię,

jak ratować życie!

Kurs trenerów instruktorów pierwszej pomocy:

Kursy trenerów instruktorów pierwszej pomocy w systemie edukacyjnym International First Aid Certification Centre organizowany przez Instytut Promocji Ratownictwa jest prowadzony na podstawie licencji i zgodnie z programami kształcenia International First Aid Certification Centre (Newark, U.S.). Dzięki tej współpracy nasi słuchacze otrzymują międzynarodowy certyfikat w języku angielskim, asygnowany przez IFACC. 

Nasz instytut jest także uprawnioną placówką kształcenia osób dorosłych, wpisaną do rejestru szkół i placówek oświatowych pod numerem ZW.4321-3/09 wpisu. Jako placówka kształcenia wydajemy naszym absolwentom kursów, prócz certyfikatów międzynarodowych, także zaświadczenia o ukończeniu kursu dydaktyki pierwszej pomocy (trener instruktorów pierwszej pomocy IFACC), na podstawie obowiązujących przepisów prawa oświatowego RP.

Wymagania do przyjęcia na kurs
Osoby bez wykształcenia medycznego
W przypadku osób bez wykształcenia medycznego w kursie trenerski mogą wziąć udział instruktorzy pierwszej pomocy International First Aid Certification Centre, którzy przeszkolili minimum 30 osób na kursach lub szkoleniach w systemie IFACC (wydali 30 certyfikatów IFACC).
Osoby z wykształcenieniem medycznym
W kursie trenerskim mogą także wziąć udział ratownicy medyczni i lekarze medycyny (nie dotyczy lekarzy stomatologii), z udokumentowanym doświadczeniem zawodowym (pracujących w zawodzie medycznym lub zajmujących się dydaktyką) - minimum 3 lata.

Nazwa kursu w języku polskim
Kurs Trenerów Instruktorów Pierwszej Pomocy International First Aid Certification Centre

Nazwa kursu w języku angielskim
First Aid Master Trainer Instructor

Organizacja certyfikująca
International First Aid Certification Centre (Newark, U.S.)

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do nauczania instruktorów pierwszej pomocy, dodatkowej pomocy poszkodowanym, pomocy dzieciom używani AED, w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

Wartością podjętej edukacji jest poszerzenie nabytych umiejętności ratowniczych o umiejetności dydaktyczne umożliwiające nauczanie instruktorów pierwszej pomocy.

Realizacja zajęć kursu podzielona jest na dwa elementy:

  • blok samokształcenia
  • blok zajęć stacjonarnych
W bloku zajęć samokształceniowych, słuchacz na ok. 14-7 dni przed zajęciami stacjonarnymi otrzymuje podręczniki do samodzielnej nauki w formacie pdf. Podręczniki są udostępniane słuchaczowi za pośrednictwem naszej platformy e-learning). Słuchacz uczy się samodzielnie wiedzy teoretycznej we własnym tempie i czasie.

W bloku zajęć stacjonarnych, które to zajęcia są organizowane w siedzibie naszego instytutu, słuchacz bierze udział w zajęciach prowadzonych metodami aktywnymi. Zajęcia obejmują m.in. sprawdzenie wiedzy kandydata na poziomie ratowniczym i instruktorskim, dydaktykę pierwszej pomocy i organziację kursów/szkoleń pierwszej pomocy oraz kursów instruktorskich.
Uczestnik kursu prowadzi także wybrane elementy zajęć na kursie pierwszej pomocy i kursie instruktorskim. Kształcenie trenera odbywa się w trakcie prowadzonego kursu pierwszej pomocy i kursu instruktorskiego, aby kandydat na trenera mógł zweryfikowac swoje umiejętności dydaktycze i organizacyjne.

Stosujemy najbardziej skuteczną metodę nauczania „STEP BY STEP”. Jest to najlepsza metoda do nauczania tzw. umiejętności motorycznych. Oznacza to, że trener prowadzący ćwiczenia, nie przechodzi do nauczania elementu kolejnego, jeśli nie jest przekonany, że element nauczany w danym momencie nie został przez słuchacza opanowany w sposób zadowalający i gwarantujący jego prawidłowe wykonanie przez uczestnika. Wszystkie ćwiczenia, które wykonuje słuchacz są wykonywane indywidualnie w relacji 1 ćwiczący – 1 instruktor. Prowadzący zajęcia udziela także wskazówek oraz instruuje słuchaczy w trakcie zajęć. Zanim uczestnicy kursu rozpoczną ćwiczenia, prowadzący prezentuje daną umiejętność oraz opisuje wykonywane czynności, aby słuchacze mogli lepiej przyswoić daną umiejętność. W czasie zajęć stosuje się także zasadę zmieniających się ról w grupie kursantów, aby wszyscy uczestnicy kursu byli zaangażowani podczas zajęć. Metoda ta została opracowana przez ekspertów Global Cognitive Educationa Ltd.

Liczba uczestników kursu
Zajęcia prowadzimy w małych 6-cio osobowych grupach, a część stacjonarna zajęć kursu trwa dwa pełne dni.

Abslowent kursu otrzymuje certyfikat w j. angielskim oraz zaświadczenie o ukonczeniu kursu, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. RP.

Czas trwania kursu
2 dni

Materiały dydaktyczne dla kursanta
  • Manual Profesjonalisty IFACC (pdf)
  • Poradnik Ratownika IFACC (pdf)
  • zestaw prezentacji multimedialnych do nauczania umiejętności ratowniczych (po kursie)
  • prezentacja do kursu instruktorskiego (po kursie)

Cena kursu
2.500 zł brutto
lub
2.750 zł brutto z fantomem do indywidualnej nauki resuscytacji i filmem DVD (pakiet edukacyjny Mini Anne).

Terminy podane są poniżej w dziale "do pobrania" w formacie pdf.

Miejsca organizacji kursu trenerskiego
Racibórz, Warszawa, Londyn (UK), Rzeszów, Włoszczowa.

Uprawnienia po kursie

  • prowadzenie kursów dla instruktorów pierwszej pomocy w systemie edukacyjnym International First Aid Certification Centre
  • prowadzenie kursów pierwszej pomocy
 

 


Więcej informacji poniżej:

INFORMATOR KURSU TRENERSKIEGO


TERMINY I CENY KURSÓW


KWESTIONARIUSZ KURSANTA


REGULAMIN KSZTAŁCENIA

 

Licencje i porozumienia:

Posiadamy uprawnienia do prowadzenia kursów i szkoleń w systemach edukacyjnych Emergency First Response i International First Aid Certification Centre (Newark, U.S.). W zakresie organziacji kursów państwowych uprawniających do nauczania pierwszej pomocy współpracujemy z Instytutem Doskonalenia Nauczycieli. Podyplomowe studia kwalifikacyjne z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa i dydaktyki pierwszej pomocy prowadzimy wspólnie z uczelniami wyższymi z Warszawy.

Licencja First Aid Certification Centre of London Uprawnienia do kształcenia w systemie Emergency First Response

Kursy
UZYSKAJ MIĘDZYNARODOWE KWALIFIKACJE
 

RATOWNIK PIERWSZEJ POMOCY
INSTRUKTOR PIERWSZEJ POMOCY
TRENER INSTRUKTORÓW PIERWSZEJ POMOCY
NAUCZYCIEL PIERWSZEJ POMOCY
(PAŃSTWOWE UPRAWNIENIA)

KURS INSTRUKTORÓW PIERWSZEJ POMOCY
DLA SŁUŻB BHP

KURSY W POLSCE PROWADZIMY
W MIASTACH

RACIBÓRZ
WŁOSZCZOWA
WARSZAWA
RZESZÓW
w innych miastach
dla grup min. 4 os.


KURSY ZAGRANICZNE
PROWADZIMY W MIASTACH

LONDYN (ANGLIA)
DAHAB (EGIPT)
dla minimum 6 osób

NASZE BIURA OBSŁUGI
32 4150797
PRACUJEMY DLA CIEBIE
OD PONIEDZIAŁKU
DO CZWARTKU
1000 - 1630
E-MAIL
kontakt@polskaedukacja.pl

ZOBACZ
NASZĄ NOWĄ
STRONĘ
WEJDŹ

TERMINY I CENY
KURSÓW

SPRAWDŹMasz pytania?

Zadzwoń!
324150797
od 1000 do 1630