Kurs Szkolenie Pierwszej Pomocy EFR i FACC

Nasze kursy nauczą Cię,

jak ratować życie!

Instytut Promocji Ratownictwa:

organizuje miedzynarodowe kursy i szkolenia pierwszej pomocy EFR, kursy instruktorskie pierwszej pomocy EFR (Emergency First Response), kursy pierwszej pomocy IFACC (International First Aid Certification Centre), kursy instruktorskie pierwszej pomocy IFACC, szkolenia uprawniające do nauczania pierwszej pomocy w szkołach i placowkach oświatowych. Od 2009 roku prowadzimy także kursy trenerów instruktorów pierwszej pomocy. Nasz instytut jest wyspecjalizowaną placówką zajmującą się kształceniem osob dorosłych. Nasz instytut jest  wpisany do właściwego rejestru szkół i placówek oświatowych pod numerem 4321-32/09 i prowadzi swoją działalność od 9 marca 2009 roku. Jesteśmy placówką kształcenia o zasięgu ogólnopolskim.

               

Prowadzimy:
 
 • kursy pierwszej pomocy Emergency First Response
 • kursy i szkolenia pierwszej pomocy International First Aid Certification Centre
 • krótkie szkolenia pierwszej pomocy na potrzeby rynku pracy
 • dedykowane szkolenia pierwszej pomocy dla nauczycieli
 • państowe kursy uprawniające do nauczania pierwszej pomocy w szkołach i placówkach oświatowych
 • kursy instruktorskie pierwszej pomocy Emergency First Response
 • kursy instruktorskie pierwszej pomocy International First Aid Certification Cente
 • kursy instruktorów pierwszej pomocy w miejscu pracy (dla służb BHP) - NOWOŚĆ
 • kursy trenerów instruktorów pierwszej pomocy International First Aid Certification Centre
 • kursy dla dyrektorów kursów International First Aid Certification Centre
 • kursy międzynarodowych egzaminatorów International First Aid Certification Centre
Posiadamy dwie licencje miedzynarodowych instytucji specjalizujących się w nauczaniu pierwszej pomocy, tj.: Emergency First Response (Bristol) i International First Aid Certification Centre (Newark, U.S.). Organizujemy akredytowane kursy pierwszej pomocy, kursy instruktorskie oraz trenerskie.

Prowadzimy także  przy współpracy Instytutu Doskonalenia Nauczycieli, państwowe kursy nadające kwalifikacje do nauczania pierwszej pomocy w szkołach i placówkach oświatowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r., w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139, poz. 1132).  

Nasi absolwenci kursów otrzymują certyfikaty międzynarodowe. Dodatkowo wszyscy nasi absolwenci otrzymują stosowne zaświadczenia zgodne z przepisami prawa oświatowego RP.

Dbająć o najwyższą jakość kształcenia zatrudniamy wykładowców i trenerów, którzy legitymują się wykształceniem wyższym, ukończonymi studiami podyplomowymi oraz kwalifikacjami międzynarodowymi, uzyskanymi w Wielkiej Brytanii.

Zatrudniamy:
dydaktyków ratownictwa i pierwszej pomocy, lekarzy, pielegniarki, ratowników medycznych, dydaktyków edukacji dla bezpieczeństwa, dydaktyków zarządzania kryzysowego, instruktorów pierwszej pomocy z międzynarodowymi kwalifikacjami, trenerów instruktorów pierwszej pomocy z międzynarodowymi kwalifikacjami, międzynarodowych egzaminatorów pierwszej pomocy, psychologów, pedagogów, terapeutów - specjalistów z zakresu pierwszej pomocy emocjonalnej, instruktorów ratownictwa nurkowego, instruktorów pierwszej pomocy tlenowej PADI, wykładowców uczelni wyższych.
 
 

Uczymy praktycznie

           

Czego uczymy?

 • algorytm resuscytacji osoby dorosłego
 • algorytm resuscytacji dziecka
 • algorytm resuscytacji niemowląt
 • ułożenie osoby w pozycji bocznej
 • postępowanie w urazach kręgosłupa
 • postępowanie przy krwotoku tętniczym
 • postępowanie przy krwotoku żylnym
 • postępowanie przy zadławieniu dorosłego
 • postępowanie przy zadławieniu dziecka
 • postępowanie przy zadławieniu niemowląt
 • postępowanie przy złamaniach kończyn
 • resuscytacja z użyciem AED
 • pierwsza pomoc tlenowa 
 • opatrywanie różnego typu ran 
 • pierwsza ocena obrażeń 
 • oszacowanie choroby w stanach nagłych 
 • dydaktyka pierwszej pomocy 
 • dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa 
 • pierwsza pomoc emocjonalna  
 • używanie barier ochronnych 

Kursy
UZYSKAJ MIĘDZYNARODOWE KWALIFIKACJE
 

RATOWNIK PIERWSZEJ POMOCY
INSTRUKTOR PIERWSZEJ POMOCY
TRENER INSTRUKTORÓW PIERWSZEJ POMOCY
NAUCZYCIEL PIERWSZEJ POMOCY
(PAŃSTWOWE UPRAWNIENIA)

KURS INSTRUKTORÓW PIERWSZEJ POMOCY
DLA SŁUŻB BHP

KURSY W POLSCE PROWADZIMY
W MIASTACH

RACIBÓRZ
WŁOSZCZOWA
WARSZAWA
RZESZÓW
w innych miastach
dla grup min. 4 os.


KURSY ZAGRANICZNE
PROWADZIMY W MIASTACH

LONDYN (ANGLIA)
DAHAB (EGIPT)
dla minimum 6 osób

NASZE BIURA OBSŁUGI
32 4150797
PRACUJEMY DLA CIEBIE
OD PONIEDZIAŁKU
DO CZWARTKU
1000 - 1630
E-MAIL
kontakt@polskaedukacja.pl

ZOBACZ
NASZĄ NOWĄ
STRONĘ
WEJDŹ

TERMINY I CENY
KURSÓW

SPRAWDŹMasz pytania?

Zadzwoń!
324150797
od 1000 do 1630